Skribent

Jag roar mig med att skriva emellanåt. Här kommer du att kunna se referenser och exempeltexter inom kort!

Men för det mesta rör det sig om artiklar i tidningen Dagen. Copytexter, kortare kapitel i projekt eller liknande.

Jag har också medverkat i ett par böcker. En om ungdomskultur och kyrka. Och ett konfirmationsmaterial. Ochjag har gästbloggat någon vända för tidningen Ikon.

Här följer några exempel på Dagen artiklar i väntan på en mer uppdaterad sida:

Om låtlistor och lojalitet

Om kyrkans behov av en ny sorts ledare

Om ropande stenar

Om terapeutiska diken