Skicka sms till förmån för equmenia

Nu drar equmenia igång en liten sms-kampanj inför jul. Haka på vetja! Sprid och var med bäst du vill! Med ett enkel mess från telefonen kan du vara med och ge antingen 30 eller 100 pix till alla bra saker vi gör runtom i världen!

Läs mer HÄR.