Tror KD förlorar på sitt ungdomsförbund

Det HÄR att KDU åker över till USA och kampanjar för Romney och gillar teapartyrörelsen… Vet inte vad jag ska göra med det riktigt. Visst får man gilla Romney. Men att åka och kampanja inför ett annat lands val är ett ganska stort statement.

KDs partiledare Göran Hägglund är en av de duktigaste politikerna på Twitter. Häromveckan twittrade jag honom med tanken att jag tror att KD tappar unga kristna väljare på grund av KDU. Han svarade snabbt typ att dte är moderpartiet och inte ungdomsförbundet man röstar på. Må vara så sant. Men in min värld tycks KDU mer och mer dra sig höger om höger och jag tror att många kristna som i grund och botten kanske sympatiserar med Kds tankar om frihet och omsorg i kombi helt tappar lusten när man ser vad KDU sysslar med. Och jag tror faktiskt att det i ganksa stor utsträckning är Miljöpartiet som snor de väljarna. Helt och hållet min hobbyanalys, förstås, men så går snacket där jag rör mig.

Vad tror ni?

 • Pilgrimen

  Fast vad är det i Tea Party-rörelsen som skulle kunna tala emot frihet och omsorg? Av det jag har fått fram genom att tala med folk som känner sig hemma i rörelsen (går ju inte att säga medlemmar, direkt), genom studier och genom att följa vad de gör, så har jag inte märkt något som skulle tala emot detta. Jag är själv ung kristen väljare och jag ser ett ”studiebesök” hos TPR som något positivt!

  Så jag tror snarare att KDU och KD har mycket att lära av Tea Party-rörelsen, för jag tror att medlemstappet handlar om ambivalens i partiprogrammet snarare än en radikalisering.

 • Ola J Hedin

  Mina KD-kontakter är visserligen begränsade och hör tydligt till högerfalangen inom partiet. Den bild de ger är dock motsatt till din. När KD försöker vara socialliberaler (frihet och omsorg i kombi) försvinner partiet in i ett träsk av FP, C, MP och höger-S.

  När de i stället försöker vara konservativa (värdeorienterat och förvaltarskap/subsidiaritet) finns ett utrymme bland folk som accepterar eller till och med söker alternativ till Folkhemmets Välfärdssystem . Folk som tror mer på människan (inklusive – men inte begränsat till – familjen) än på staten. Det möter också ett vissa gammelmoderater och grupper på landsbygden samt möjligen även i invandrargrupper. Så länge ”underlivsfrågorna” (abort, äktenskap, rätt till befruktning mm) hålls stångna kan KDU sannolikt lyfta partiet genom att visa på rätt (right) väg.

  Vem som fått rösterna kan man ju spekulera i, Miljöpartiet vinner mark i frikyrkan men jag tror hoppet är ganska långt från KD till MP. Visst finns likheter vad gäller skapelsesyn och synen på var beslut ska fattas, men det finns också stora skillnader i hur partierna vill förverkliga sina visioner och i några frågor går de rakt på kollissionskurs i just värderingsfrågor. Det finns naturligtvis mätningar på sådant här, men får jag gissa så tror jag att strömmen framför allt går från KD till M, inte minst vad gäller kvinnliga väljare och i mellanstora orter. Jag har också förstått det så att när KD ligger nära 4 %-spärren i riksdagen inför ett val går det många stödröster från just M till KD. MP får i stället sina väljare från höger-S och FP och de får dem från unga akademiker i storstäderna.