Migrationsverket i dialog med kyrkan

I början på veckan skrev så gott som alla kristna samfundsledare (mäktigt faktiskt) ett gemensamt uttalande om den svenska migrationspolitiken, speciellt när det gäller utvisningar av konvertiter

Nu har Dagen fått tag i representanter från Migrationsverket som svarar att de gärna skulle ha dialog med trossamfunden när det kommer till de här frågorna. Jag hoppas att de menar allvar. Jag tror att den typen av möten är viktiga och nödvändiga på alla möjliga nivåer.

Också roligt att Dagen faktiskt har fått tag i Tobias Billström. Min upplevelse har länge varit att han gör sig ganska så omöjlig att samtala med – för både media och allmänhet. Skönt att se ett undantag.