Hopp

Den här dagen är fylld med så mycket hopp. Det bara är så. De där väggarna som vi stångar oss mot hela tiden, vi som är engagerade för Jean, det känns som att de börjar ge vika. Politiker lyssnar, människor hjälper till, folk undrar vad de kan göra.

Jag tror att jag – för min personliga del – kommer gå ur den här historien men en styrkt tro på människors godhet. Trots allt liksom.

Tags :