Kristet ledarskap?

Fick vara med på ett hörn i Dagen och säga nåt om ledarskap idag. Sånt är ju skoj. Det är en kommentar med anledning av en intervju med SVTs Eva Hamilton. Den i sin tur är skriven med anledning av att det är den stora ledarskapskonferensen Global Leadership Summit i Sverige i helgen. En konferens som jag tidigare varit med och arbetat mycket med. Har du möjlighet att komma loss så tror jag fortfarande att det finns platser kvar, talarna hör till de allra bästa i världen! Hör av dig om du vill ha mer info så förmedlar jag!

 • http://barnabasbloggen.blogspot.com Jonas Melin

  Hej Josefine! Tack för många kloka synpunkter i intervjun i Dagen.

 • http://www.josefinearenius.se Josefine

  Tack Jonas!! Jag blir glad. Tack för att du tog dig tid att vara snäll 🙂

 • Tommy Wasserman

  Ja, tack Josefine. När det gäller grekiska och som ”part i målet” (lärare i NT, inklusive dess grundspråk) får jag väl påpeka att i en fyraårig utbildning måste det ena inte utesluta det andra. Det är inte lätt att göra en avvägning av vad som i det långa loppet är ”nyttigt” för studenterna.

  Vi behöver definitivt ledare som är väl förankrade i bibelordet och har fått nödvändiga verktyg för att själva gräva upp den pärla som gömmer sig i myllan. Det är något helt annat att själv går i närkamp med texterna än att överta andras färdiga tolkningar. (Men just grekiska är och förblir valfritt i detta sammanhang.)

  Paulus framhöll inte oväntat vikten av att vara hemma i de heliga skrifterna i sin ”ledarskapsträning” av Timotheos (2 Tim 3:15-17). Jag tror att detta är ett ännu mer trängande behov hos i vår tid. ”Ledarskap” enligt denna modell inbegriper alltså en djup förtrogenhet med bibeln.

  Jag tror också att en djupare förankring i Ordet hjälper oss att inte bara okritiskt överta en modern (och ofta amerikansk) managementkultur med hull och hår utan att ta till oss det bästa, och, som du säger, lära oss att möta andra människor i vår nutid.

  John Stotts talar om nödvändigheten av ”det dubbla lyssnandet” – att lyssna åt två håll samtidigt, till Guds ord och till sammanhanget i nuet och världen. Den tanken tilltalar mig.

 • Karl Lantz

  Tjenare Josefin!

  Som vanligt så är jag lite sent ute, och pga dålig planering inte möjlighet att komma iväg vare sig till huvudstaden eller framsidan…

  …det råkar inte vara så att ledarskapskonferensen streamas eller spelas in så man kan få höra/se det ändå?

  // Karl