Att starta

Ok. Sedan jag i april fick jobb på Swedmedia har tanken funnits på att starta nån form av blogg. Nåt sätt att tänka lite högt, få bolla idéer och få input från alla de som tänkt lite mer eller lite nytt. Nu gör vi ett försök att dra igång.

Här på bloggen tänkte jag, Josefine Arenius, försöka presentera en del av vad Swedmedia ledare vill göra, vilka tankeprocesser jag själv befinner mig i vad gäller efterföljelse, ledarskap och församling och säkert också en hel del nonsens. Jag tänker förbehålla mig rätten att tänka högt, ändra mig, tycka igen och tycka om. Det är väl det som är hela poängen med just bloggformen. 

 

Så! Tänk ihop med mig! Vad är viktigt för svenska kyrkor idag? Vad är vårt tydligaste uppdrag? Har det förändrats genom åren? Ska vi förändras i takt med att världen runtomkring oss gör det? Jesus är konstant, vårt uppdrag likaså, men hur bör det sätt vi utför uppdraget på se ut? Finns det bara en väg? Min förhoppning är att lära mig massor under åren som ligger framför och med lite flyt får jag också vara med och förvalta det uppdrag vi gemensamt fått från vår Herre.